#BLOG

Beaufort makes it personal met: Rienc ter Veen

Utrecht, oktober 2022

Beaufort Transformations and transactions heeft een compleet nieuwe uitstraling, inclusief nieuwe pay off: Perfection made Personal. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Daarom vertellen de consultants van Beaufort hoe zij het ‘Personal’ maken. Deze week: Rienc ter Veen.

“Op basis van mijn ervaring weet ik dat ik alleen in staat ben om het echt te begrijpen als ik een brug weet te slaan tussen de inhoud en de mensen.” – Rienc ter Veen, partner.

Perfection made Personal, wat houdt dat volgens jou in?

Rienc: “Als wij worden ingeschakeld, dan is er altijd iets aan de hand. Vaak zijn er zorgen over de resultaten, de strategie, het toekomstperspectief, de financiering en/of de forecasting. Onze taak is om daarbij duidelijkheid te creëren en eerlijk te zijn over de uitkomsten van onze werkzaamheden. Het is vanzelfsprekend van het grootste belang dat de weg naar de uiteindelijke uitkomsten met de nodige zorg en aandacht tot stand komt.

Dat kan alleen door het Perfect en Persoonlijk te maken.

Perfect: Er alles aan doen om tot de juiste uitkomsten te komen.  Daarbij moet je vaak ver en diep (tot in de details) gaan om echt het proces of het probleem te doorgronden. Waarom zijn de zaken zoals ze zijn en hoe moet of kan het anders.

Persoonlijk: De business en vooral de mensen echt willen begrijpen en samen met je klant op zoek gaan naar de mogelijke verklaringen en/of uitkomsten.”

En Rienc: hoe maak jij het Personal?

“Ik ga door totdat ik begrijp wat er gebeurt. Ik doorleef cijfers, analyses en getallen, totdat het verhaal dat deze cijfers, analyses en getallen mij vertellen, klopt.

Op basis van mijn ervaring weet ik dat ik alleen in staat ben om het echt te begrijpen als ik een brug weet te slaan tussen de inhoud en de mensen (de organisatie). Dit doe ik door open, eerlijk, pragmatisch en constructief het gesprek aan te gaan.

Als je samen kan werken aan een oplossing in een open en constructieve dialoog wordt de uitkomst zoveel beter. En dat is waar ik altijd naar streef: De best mogelijke uitkomst (perfection made personal).”

Interesse in een persoonlijk gesprek?

Vind de contactgegevens van Rienc op de teampagina!