transaction #1

Herfinanciering Stichting Amsta

Vraagstuk:

Zorginstelling Stichting Amsta is actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en was op zoek naar financiering — vooral door de sterk veranderende bekostiging binnen de VVT-sector. Aan ons de vraag om te helpen een toekomstbestendige financiering zeker te stellen.

Oplossing:

Wij waren verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het herfinancieringsplan. Specifieker:

  1. Inventarisatie van de voorwaarden waaronder banken bereid zijn de financieringsbehoefte van de zorginstelling in te (blijven) vullen.
  2. Analyse van de aanwezige strategische en organisatorische plannen binnen de zorginstelling.
  3. De Raad van Bestuur adviseren met betrekking tot de strategie voor de komende 5 jaar.
  4. De nieuwe strategie doorrekenen.
  5. Opstellen van een herfinancieringsplan, op basis van de uitkomsten uit onze inventarisatie, analyse en adviezen.
  6. Het herfinancieringsproces begeleiden.

Staat uw organisatie voor een vraagstuk? Neem contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.