#transformation

Onderneming actief in de maakindustrie

Vraagstuk:

Als reactie op de tegenvallende financiële resultaten in 2022, ontving de internationale onderneming in maatwerkconstructies en -producten een validatieverzoek van de bank. Dit verzoek betrof een nauwkeurige beoordeling van de laatste schattingen (LE) voor 2023 en de budgetplanning voor 2024, inclusief het vertalen van het budget op hoofdlijnen naar een financieel model per maand van balans, resultaat en cashflows.

Oplossing:

Beaufort heeft de laatste schattingen voor 2023 en de budgetplanning voor 2024 gevalideerd en een veelzijdig forecastmodel ontwikkeld. Dit model integreert gegevens van projectpijplijnen en capaciteit van personeel en machines om een volledige maandelijkse financiële prognose te genereren, inclusief resultaten, cashflow, balans (inclusief werk in uitvoering), en verplichtingen uit garanties. Het model is zo ontworpen dat het continu bijgewerkt kan worden met actuele gerealiseerde data en kan op basis van de project forecasting een doorrekening maken naar benodigde productiecapaciteit versus beschikbare capaciteit, wat vervolgens wordt vertaald naar maandelijkse overzichten van balans, resultaat, cashflow en bezetting.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen

"Validatie Budget LE2023 & 2024"