#transformation

Onderneming in de graszoden- en groenonderhoudssector

Vraagstuk:

De Onderneming opereert grofweg in twee divisies. De eerste handelt in machines die gebruikt worden in graszodenkwekerijen. De andere divisie produceert en verkoopt machines die gebruikt worden bij het onderhouden van groen. De Onderneming maakte in de coronapandemie een snelle ontwikkeling door waarbij de exploitatie aanzienlijk toenam. Gedreven door deze ontwikkelingen heeft de Onderneming in deze periode veel geïnvesteerd, o.a. in R&D en in een nieuw pand. De groei van de exploitatie bleek na de coronapandemie echter van tijdelijke aard. Omdat veel liquide middelen nu vast zaten in de investeringsprojecten kwam de Onderneming al snel in acute liquiditeitsnood.

Oplossing:

Beaufort heeft een Independent Business Review opgesteld waarin de exploitatie van beide divisies zijn geanalyseerd. Samen met de directie van de Onderneming is een herstructureringsplan opgesteld en doorgerekend. Dit herstructureringsplan wordt inmiddels geïmplementeerd.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen

"IBR van een fabrikant en leverancier van machines die gebruikt worden in de graszodenindustrie en voor het onderhouden van groen"