transaction #6

Verhogen financiering Groenendijk en Kwaasteniet

Groenendijk en Kwaasteniet is een onderhouds- en renovatiebedrijf. Het bedrijf heet tegenwoordig ‘Constructif’.

De vraag

Groenendijk en Kwaasteniet groeide sterk door. Ook nam het bedrijf enkele grote opdrachten aan. Daardoor steeg de behoefte aan werkkapitaal. De bank was bereid om het werkkapitaal te financieren, maar dan wel onder één voorwaarde: de lopende projecten, inclusief de processen rondom de interne beheersing, moeten extern worden gevalideerd.

Onze aanpak

Wij hebben binnen een week de onderhanden projecten doorgelicht en een advies geschreven over de interne beheersing. De bank heeft hierop besloten de gevraagde financiering te verstrekken.

Staat uw organisatie voor een vraagstuk? Neem contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.