"Adapting to today, transforming for tomorrow"

“The Only Constant in Life is Change” – Heraclitus

In een wereld die gekenmerkt wordt door digitale en groene revoluties, oorlogen, inflatie en schaarste aan mensen en middelen, lijken de veranderingen elkaar steeds sneller op te volgen. Om succesvol te blijven moeten bedrijven en hun medewerkers zich aanpassen aan deze verandering.

Ter inspiratie beschrijft Beaufort in een serie welke veranderingen en ontwikkelingen in de media en in de eigen praktijk opvallen.

Deze week: Financieringsstrategie vormt de sleutel tot toekomstbestendige bedrijventerreinen

 

De Nederlandse economie staat op de drempel van een transformatie , aangedreven door technologische innovatie, veranderende werkpatronen, ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en een groeiende globalisering van productieketens . 

Bedrijventerreinen spelen een sleutelrol in deze transformatie aangezien ze 30 % van de nationale toegevoegde waarde en 10 % van het bebouwde oppervlak vertegenwoordigen . Het herinrichten van deze locaties op een efficiëntere, flexibelere, intensievere en duurzamere manier kan nieuw leven blazen in veelal verouderde gebieden . Deze ‘toekomstbestendige’ terreinen kunnen fungeren als lokale en/of regionale economische – , mobiliteits – en energiehubs . 

In deel III van deze blogserie duiken we dieper in de belangrijkste kansen en risico’s die gepaard gaan met het financieren van toekomstbestendige bedrijfspanden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u interesse in een persoonlijk gesprek?

Vind de contactgegevens van Luuk Louter op de teampagina!