"Adapting to today, transforming for tomorrow"

“The Only Constant in Life is Change” – Heraclitus

In een wereld die gekenmerkt wordt door digitale en groene revoluties, oorlogen, inflatie en schaarste aan mensen en middelen, lijken de veranderingen elkaar steeds sneller op te volgen. Om succesvol te blijven moeten bedrijven en hun medewerkers zich aanpassen aan deze verandering.

Ter inspiratie beschrijft Beaufort in een serie welke veranderingen en ontwikkelingen in de media en in de eigen praktijk opvallen.

Deze week: Waarderingen in de WHOA: Tips op basis van drie geselecteerde uitspraken

 De liquidatie- en reorganisatiewaardes zijn belangrijke variabelen in een WHOA-procedure. De liquidatiewaarde leidt tot een ondergrens: Schuldeisers moeten in een WHOA-procedure minimaal een waarde toegekend krijgen die even hoog is als de waarde waarop zij in een faillissement van de schuldenaar aanspraak zouden kunnen maken. De reorganisatiewaarde is de waarde die in de WHOA-procedure over de daarbij betrokken schuldeisers moet worden verdeeld. Op basis van de besproken uitspraken blijkt dat een akkoordvoorstel kan struikelen op de informatieplicht van artikel 375 Fw. Een voorstel moet deugdelijk zijn opgesteld en goed worden onderbouwd. Dat is niet gemakkelijk en het is niet altijd helder wanneer men het ‘goed’ doet. Op basis van de besproken uitspraken geven wij in deze bijdrage daartoe een aantal tips en aandachtspunten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u interesse in een persoonlijk gesprek?

Vind de contactgegevens van Matthijs van Essen op de teampagina!