WHOA waardering – Adapting to today, transforming for tomorrow

De liquidatie- en reorganisatiewaardes zijn belangrijke variabelen in een WHOA-procedure. De liquidatiewaarde leidt tot een ondergrens: Schuldeisers moeten in een WHOA-procedure minimaal een waarde toegekend krijgen die even hoog is als de waarde waarop zij in een faillissement van de schuldenaar aanspraak zouden kunnen maken. De reorganisatiewaarde is de waarde die in de WHOA-procedure over de daarbij betrokken schuldeisers moet worden verdeeld. Op basis van de besproken uitspraken blijkt dat een akkoordvoorstel kan struikelen op de informatieplicht van artikel 375 Fw. Een voorstel moet deugdelijk zijn opgesteld en goed worden onderbouwd. Dat is niet gemakkelijk en het is niet altijd helder wanneer men het ‘goed’ doet. Op basis van de besproken uitspraken geven wij in deze bijdrage daartoe een aantal tips en aandachtspunten.

Toekomst Bedrijventerreinen – Adapting to today, transforming for tomorrow

De Nederlandse economie staat op de drempel van een transformatie , aangedreven door technologische innovatie, veranderende werkpatronen, ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en een groeiende globalisering van productieketens .

Bedrijventerreinen spelen een sleutelrol in deze transformatie aangezien ze 30 % van de nationale toegevoegde waarde en 10 % van het bebouwde oppervlak vertegenwoordigen . Het herinrichten van deze locaties op een efficiëntere, flexibelere, intensievere en duurzamere manier kan nieuw leven blazen in veelal verouderde gebieden . Deze ‘toekomstbestendige’ terreinen kunnen fungeren als lokale en/of regionale economische – , mobiliteits – en energiehubs .

In deel III van deze blogserie duiken we dieper in de belangrijkste kansen en risico’s die gepaard gaan met het financieren van toekomstbestendige bedrijfspanden.

Ontwikkelingen retailsector – Adapting to today, transforming for tomorrow

De retailsector staat op een kritisch punt, geconfronteerd met uitdagingen zoals gestegen kosten, personeelstekorten en hogere rentetarieven, beïnvloed door geopolitieke onrust en technologische vooruitgang zoals generatieve AI. Deze factoren dwingen retailers tot aanpassingen en innovaties om competitief te blijven. Cruciale trends zoals technologische innovatie, verbeterde klantervaring en duurzaamheid spelen een sleutelrol in deze transformatie.

Retailers die deze trends proactief omarmen en hun strategieën daarop aanpassen, zullen beter gepositioneerd zijn in het snel evoluerende retaillandschap. Dit vereist innovatie en aanpassingsvermogen aan zowel uitdagingen als kansen in de markt.

Vooruitzichten CSRD – Adapting to today, transforming for tomorrow

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal de manier waarop bedrijven in de EU hun activiteiten rapporteren, vanaf dit jaar ingrijpend veranderen. Met ingang van boekjaar 2024 geldt dit voor de grootste beursgenoteerde bedrijven, maar het zal uiteindelijk ook kleinere bedrijven direct dan wel indirect raken. CSRD vereist dat bedrijven uitgebreid en transparant rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Dit betekent een uitdaging voor bedrijven, maar het biedt ook een kans om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsvoering. Ook bij investeerders, banken en klanten krijgt het onderwerp steeds meer focus. Bij elkaar genoeg redenen om CSRD serieus op de agenda te zetten. Het team van Beaufort staat klaar om u te assisteren bij het maken van de juiste strategische beslissingen die aansluiten bij uw doelen en omstandigheden. Samen met onze partners kunnen we de meest geschikte opties verkennen en selecteren die passen bij uw situatie. U kunt rekenen op heldere, eerlijke en effectieve adviezen.”

Consultants aan het woord: ‘Regie over je eigen ontwikkeling’

Dirk van der Velden werkt sinds enkele jaren met veel plezier als Restructuring Consulting bij Beaufort. Collega Kelly van den Broek startte zes maanden terug als Consultant bij de specialist in strategische en financiële vraagstukken en zit eveneens uitstekend op haar plek. Het tweetal deelt hun ervaringen, vertelt over de ontwikkeling die ze doormaken en wat het werken bij Beaufort zo aangenaam maakt.

Vooruitzichten bouw – Adapting to today, transforming for tomorrow

Beaufort heeft van oudsher veel bouw- en projectorganisaties geadviseerd en kent de bouwsector als geen ander. In 2022 publiceerden wij al over het projectfalen in de bouwsector. Ondanks de zorgwekkende ontwikkelingen, negatieve sectorprognoses en dalende orderportefeuilles) zien we nog weinig bouwbedrijven in de problemen komen. Tijd dus om hier even verder in te duiken in een blog.

Wat mogen we verwachten van de Troonrede?

In deze blog een onderzoek naar de Troonredes van de afgelopen 32-jaar. Wat is het effect van de Troonrede en wat kunnen we zeggen over de Troonrede van 20 september 2022.